Podłoża produkowane na zamówienie

  • Substraty z glinką

    Dodatek glinki koloidalnej zwiększa kompleks sorpcyjny podłoża. Umożliwia to bardziej efektywne nawożenia i lepsze zaopatrzenie w składniki pokarmowe uprawianych roślin. Dostępny we frakcji 0–6, 0–10, 0–20, 6–20 mm. Zalecany do uprawy chryzantem.

  • Substraty z perlitem

  • Substraty mieszane, torfu jasnego z torfem ciemnym

    Podłoża na zamówienie, produkowane są w dowolnych frakcjach oraz poziomach nawożenia. Mogą być wykonane z Hydrofilem® lub bez.

Dostępne opakowania: (litry)


250
5000