Dbamy o jakość,
dla perfekcyjnych upraw

Podstawą dobrego podłoża jest torf wysokiej jakości, dlatego nasze torfowiska podlegają rygorystycznej kontroli. Kilka razy do roku eksperci dokonują dokładnego przeglądu każdego pola torfowego po to, by wydobyty torf był najwyższej klasy. Dodatkowo torf kontrolują nasze laboratoria przed rozpoczęciem produkcji podłoży.

Wysokiej jakości
podłoża torfowe

Rygorystyczne kontrole
i dokładne przeglądy

Wykwalifikowani
eksperci i specjaliści

Profesjonalne badania
laboratoryjne

Produkcja naszych podłoży jest oparta na ścisłej kontroli jakości wg nowych, europejskich norm. Nasze laboratorium poddaje ciągłej kontroli jakości: stopień mineralizacji, wilgotność, frakcje, pH, EC, zawartość składników pokarmowych.

W torfach jako materiale naturalnym występują różne organizmy. Ponieważ jest to zjawisko powszechne niezależne od naszej produkcji, na które nie mamy wpływu i dlatego nie może ono być podstawą do uwzględniania reklamacji w tym zakresie. Warto zaznaczyć,że na rozwój organizmów w podłożach torfowych istotny wpływ ma przebieg temperatur. Brak ujemnych temperatur w okresie zimowym powoduje szybszy i intensywny rozwój różnych organizmów. W przypadku upraw ogrodniczych przeciwdziała im wietrzenie upraw oraz stosowanie zabiegów zgodnie z zaleceniami producentów środków ochrony.

Gwarancją wysokiej jakości produktu jest wdrożony w naszej firmie standard VSOP, który zapewnia:

  • stała kontrola pól torfowych
  • prawidłowa technologia pozyskiwania torfu
  • kondycjonowanie pozyskanego torfu w zależności od jego przeznaczenia
  • kontrola organoleptyczna i biochemiczna przed rozpoczęciem produkcji substratu
  • dokładne frakcjonowanie torfu
  • precyzyjne dozowanie nawozów i minerałów odkwaszających
  • stała kontrola laboratoryjna wyprodukowanego substratu
  • kontrola czasu dotarcia podłoża do odbiorcy.

Z pozdrowieniami Prezes Zarządu

Grzegorz Maćkowiak